SAP003S/71006 / Natural Pink Sapphire / 0.92 Carat

SAP003S/71006Natural Pink Sapphire
0.92 Carat
USD$1,700
SAP002S/46395 / Natural Pink Sapphire / 1.73 Carat

SAP002S/46395Natural Pink Sapphire
1.73 Carat
USD$2,480
SAG001V/71324 / Natural Green Sapphire / 1.30 Carat

SAG001V/71324Natural Green Sapphire
1.30 Carat
USD$1,950
SAY202S/71330 / Natural Yellow Sapphire / 2.01 Carat

SAY202S/71330Natural Yellow Sapphire
2.01 Carat
USD$2,060
SAP001S/64844 / Natural Pink Sapphire / 2.04 Carat

SAP001S/64844Natural Pink Sapphire
2.04 Carat
USD$2,700
SAB205V/71322 / Natural Purple Sapphire / 4.10 Carat

SAB205V/71322Natural Purple Sapphire
4.10 Carat
USD$11,000
SAB203V/71001 / Natural Violet Sapphire / 2.13 Carat

SAB203V/71001Natural Violet Sapphire
2.13 Carat
USD$4,200
SAB001S/64842 / Natural Blue Sapphire / 2.23 Carat

SAB001S/64842Natural Blue Sapphire
2.23 Carat
USD$4,900
SAB009S/71758 / Natural Blue Sapphire / 1.33 Carat

SAB009S/71758Natural Blue Sapphire
1.33 Carat
USD$2,000
SAB008S/71323 / Natural Blue Sapphire / 1.25 Carat

SAB008S/71323Natural Blue Sapphire
1.25 Carat
USD$2,000
SAB007S/71320 / Natural Blue Sapphire / 0.91 Carat

SAB007S/71320Natural Blue Sapphire
0.91 Carat
USD$1,700
SAB006S/71319 / Natural Blue Sapphire / 1.86 Carat

SAB006S/71319Natural Blue Sapphire
1.86 Carat
USD$600